Spedycja lotnicza

TRANSPORT ZAGRANICZY I UBEZPIECZENIA

Posiadamy umowy ze wszystkimi przewoźnikami i ich przedstawicielami obecnymi na polskim rynku, co w praktyce oznacza wybór wielu możliwości przewozów lotniczych, jak również atrakcyjnych stawek na transport. Współpraca z innymi spedycjami i siecią kurierską daje nam możliwość podjęcia i dostarczenia przesyłek, z i do każdego zakątka świata, w systemie ekonomicznym i ekspresowym. Dzięki nowoczesemu oprogramowaniu spedycyjnemu możemy zlokalizować i monitorować przesyłki w każdym porcie nadania, tranzytu i przeznaczenia. Za naszym pośrednictwem można również skorzystać z najtańszego rodzaju transportu czyli transportu pocztowego. W zakresie ubezpieczeń mienia w transporcie międzynarodowym i krajowym współpracujemy z firmą Inter Risk.

PRZESYŁKI LOTNICZE IMPORT - EKSPORT

CENNIK PRZESYŁEK LOTNICZYCH

1. Opracowanie zgłoszenia celnego
– za pierwszą pozycję taryfy celnej 80,00 PLN
– za każdą następną 30,00 PLN
2. Zgłoszenie towaru do odprawy celnej
0- 150 kg 140,00 PLN
151- 300 kg 180,00 PLN
301- 500 kg 220,00 PLN
501- 700 kg 260,00 PLN
701-1000 kg 290,00 PLN
powyżej 1000 kg 45,00 PLN za każde 500 kg
3. Rewizja towaru 20,00 – 100 PLN
WARTOŚĆ USŁUGI: do sumy cen podanych w punktach 1, 2, 3 doliczamy podatek VAT w wysokości 23%.
W przypadku eksportu VAT wynosi 0%.
Prowizja wykładowa: 0,5%.

Do upoważnienia prosimy dołączyć

 • kopię REGON
 • kopię NIP
 • kopię KRS lub innego dokumentu założycielskiego
 • kopię dokonanej opłaty skarbowej w wysokości 17,00 PLN.

PRZESYŁKI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

CENNIK PRZESYŁEK WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH

1. Usługa przywóz 100,00 PLN
2. Usługa wywóz
0- 150 kg 100,00 PLN
151- 300 kg 140,00 PLN
301- 500 kg 180,00 PLN
501- 1000 kg 220,00 PLN
powyżej 1000 kg 45,00 PLN za każde 500 kg
WARTOŚĆ USŁUGI: do sumy cen podanych w punktach 1, 2 doliczamy podatek VAT w wysokości 23%.

Przesyłki pocztowe

CENNIK ODPRAW POCZTOWYCH

1. Opracowanie zgłoszenia celnego
– za pierwszą pozycję taryfy celnej 80,00 PLN
– za każdą następną 30,00 PLN
2. Zgłoszenie towaru do odprawy celnej 140,00 PLN
Do powyższych cen doliczamy podatek w wysokości VAT 23%.
W przypadku eksportu VAT wynosi 0%.

Do upoważnienia prosimy dołączyć

 • kopię REGON
 • kopię NIP
 • kopię KRS lub innego dokumentu założycielskiego
 • kopię dokonanej opłaty skarbowej w wysokości 17,00 PLN.

Przesyłki kurierskie

Odprawiamy przesyłki kurierskie nadane w sieci OCS, której przedstawicielem w Polsce jest firma RAFFO. www.raffo.com.pl

CENNIK ODPRAW PRZESYŁEK KURIERSKICH

1. Opracowanie zgłoszenia celnego
– za pierwszą pozycję taryfy celnej 80,00 PLN
– za każdą następną 30,00 PLN
2. Zgłoszenie towaru do odprawy celnej 140,00 PLN
3. Handling 81,00 PLN
4. Składowanie 3 dni po przylocie przez 7 pierwszych dni 81,00 PLN

Do powyższych cen doliczamy podatek w wysokości VAT 23%.
W przypadku eksportu VAT wynosi 0%.

Do upoważnienia prosimy dołączyć

 • kopię REGON
 • kopię NIP
 • kopię KRS lub innego dokumentu założycielskiego
 • kopię dokonanej opłaty skarbowej w wysokości 17,00 PLN.

Intrastat

Z dniem przystąpienia Polski do Unii Eurpejskiej (01.05.2004) wprowadzono w Polsce system Intrastat. Na podmioty prowadzące obrót towarowy z innymi krajami wspólnoty, system nakłada obowiązek przekazywania informacji o zrealizowanych wewnątrzwspólnotowych wywozach i przywozach towarów. Obowiązek ten ciąży na podmiotach, których wartość przywozu/wywozu przekroczyła tzw. próg statystyczny. Zgłoszeń za dany miesiąc sprawozdawczy należy dokonać do każdego 10 dnia miesiąca następnego. Usługę wykonujemy na podstawie danych otrzymywanych od Państwa.

OFERTA CENOWA WYWÓZ/PRZYWÓZ

reprezentacja miesięczna 80,00 zł
+
każda pozycja intrastatu 30,00 zł.
Do wartości usługi doliczamy 23% VAT.

DOKUMENTY DO WYDRUKU

Do upoważnienia prosimy dołączyć:

 • kopię REGON
 • kopię NIP
 • kopię KRS lub innego dokumentu założycielskiego
 • kopię dokonanej opłaty skarbowej w wysokości 17,00 PLN

Trofea myśliwskie

W 1989 roku Polska dołączając do grona sygnatariuszy Konwencji Waszyngtońskiej, o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES), zobowiązała się do przeciwdziałania nielegalnemu handlowi zwierzętami i roślinami objętymi ochroną. Nie powoduje to jednak kategorycznego zakazu importu i eksportu chronionych okazów. Jest to możliwe jedynie na podstawie odpowiednich dokumentów. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, zajmujemy się odprawą trofeów myśliwskich w imporcie i eksporcie. Proponujemy pomoc w uzyskaniu stosownych pozwoleń weterynaryjnych i innych dokumentów wynikających z przepisów CITES oraz konsultacje, które zapobiegną kłopotom na granicy i umożliwą sprawną odprawę celną.

Do upoważnienia prosimy dołączyć

 • kopię REGON
 • kopię NIP
 • kopię KRS lub innego dokumentu założycielskiego
 • kopię dokonanej opłaty skarbowej w wysokości 17,00 PLN.

Przesyłki radioaktywne

Nie boimy się trudnych tematów spedycji lotniczej. W naszej ofercie znajdziecie Państwo również obsługę towarów niebezpiecznych, ze szczególnym naciskiem na materiały promieniotwórcze. Z racji zagrożenia, wymagają one szczególnego traktowania, specjalistycznych szkoleń i zezwolenia, stąd tylko nieliczni tym się zajmują. My uzyskaliśmy zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, uprawniające do spedycji lotniczej materiałów radioaktywnych poprzez warszawski Terminal Cargo, co w praktyce przekłada się na codzienną obsługę największego dystrybutora i producenta izotopów w Polsce.

Zezwolenia